Lakweg reiniger (1 liter)

Vista Lakwèg Totaalreiniger reinigt poriën diep van de met het Vista Lakwèg afbijtmiddel behandelde houtoppervlakken.
Daarnaast verwijdert de Lakwèg reiniger de laatste verfresten en neutraliseert de reiniger het achtergebleven afbijtmiddel.
Tevens blijft de oorspronkelijke houtstructuur behouden.
Na 15 minuten inwerktijd nawassen met schoon water.
Met de reiniger dient het behandelde oppervlak gereinigd te worden om de resten in de poriën te neutraliseren en te verwijderen.

Klik hier voor meer informatie