Privacy Policy

 

Sikkens van Veghel (Van Veghel Verfgroothandel BV) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om Uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief.
Van Veghel Verfgroothandel BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en zal deze (naam, adres, woonplaats) uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling zoals een transportonderneming of pakketdienst.

Sikkens van Veghel (Van Veghel Verfgroothandel BV) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te vragen

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Sikkens van Veghel (Van Veghel Verfgroothandel BV) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Sikkens van Veghel (Van Veghel Verfgroothandel BV) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Sikkens van Veghel (Van Veghel Verfgroothandel BV) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons